Ακαδημαϊκές Σπουδές

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ιανουάριος 2021 – Ιούνιος 2022

Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
E-Business and Digital Marketing


Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Πάντειο Πανεπιστήμιο

2002 – 2006

Τμήμα: Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού
Κατεύθυνση: Δημοσιογραφία

Πτυχίο ΑΕΙ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2018 – 2019

Digital Marketing

Πιστοποίηση Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Πιστοποιήσεις Εκπαίδευσης

 • Mini MBA – International Business Educational Center Cyprus.
 • International Educational Center Cyprus – International Diploma In Business Management
 • ACTA – Certified Secretary Management Assistant (CSMA)
 • Google Greek Tourism Online – Πιστοποίηση στις Βασικές Αρχές του Ψηφιακού Marketing.
 • Ερυθρός Σταυρός – Πιστοποίηση First Aid Courses for Citizens & και CPR/AED.

Ψηφιακή Ευχέρεια

 • Global Intermediate ECDL, Πιστοποιητικό Πληροφορικής: 16/12/2016

 • MS Windows, MS Office (Word / Excel / PowerPoint/ Outlook)

 • Internet Applications, Social Media, Hootsuite, MailChimp, Link-tube

 • WordPress

Γλώσσες

 • Ελληνικά: Μητρική Γλώσσα

 • Αγγλικά: Άριστη γνώση,  Certificate of Proficiency in English, C2

© All rights reserved. Designed and Created By Aggeliki Kalemi.

Back to Top